Aan- en afmelden

Aanmelden


Zodra u dit formulier heeft ingevuld en verzonden, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
U kunt ons ook zelf bellen of mailen. Onze gegevens vindt u op de pagina contact. 

Al onze activiteiten zijn MBvO-activiteiten (Meer Bewegen voor Ouderen). Voorzover ons bekend komt de jaarlijks verschuldigde deelnemersbijdrage alleen bij de zorgverzekerzaar Zorg & Zekerheid voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking mits de deelnemer voldoet aan de door Z&Z daarvoor gestelde voorwaarden. Er zijn ons geen gevallen bekend dat deze  vergoeding ook door andere zorgverzekeraars wordt verstrekt. In alle gevallen dient u zelf hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.

Afmelden

Indien u uw deelnemersschap wenst te beëindigen, dan vraagt u aan uw groepsvertegenwoordiger (GV) een mutatieformulier. Het ingevulde mutatieformulier levert u weer bij uw GV in.                Ook indien u van groep verwisselt dient u zich door middel van een mutatieformulier bij uw huidige groep uit te schrijven en via een nieuw mutatieformulier bij uw nieuwe groep in te schrijven.  

 x

SiteWizard editor

block1 block2
Sitewizard data area