nieuws.

Ouderenmiddag De Willisstee donderdag 6 september 2018

Lees meer

GRATIS ClINIC WALKING FOOTBALL

Lees meer

Spel en Sport Wintersportreis 2018

Lees meer

Ouderenmiddag De Willisstee donderdag 6 september 2018

Ook dit jaar organiseert het Ronde Venen Fonds weer een mooi feestelijk middagconcert in De Willisstee voor senioren in De Ronde Venen. Dit jaar op donderdag 6 september. De succesvolle voorgaande concerten in De Willisstee met Mariska van de Kolck (2016) en Ronnie Tober (2017) proberen we te herhalen met dit jaar een optreden van Saskia en Serge. We hebben Daan Kruit weer gestrikt voor de muzikale omlijsting en vooral om de stemming erin te brengen.  En Hans van Veen presenteert natuurlijk weer – op zijn unieke wijze – de hele middag.

We willen graag alle 200 stoelen bezet hebben. Een volle bak dus. Maar ook, dat alle bezoekers de tijd krijgen om te arriveren, de jassen op te hangen en de rollators en rolstoelen de ruimte hebben. Daarom kunnen de mensen al vanaf 13.00 uur een kopje koffie drinken voordat de zaal opengaat.

U kunt als vertegenwoordiger/betrokkene van een ouderenorganisatie eraan bijdragen, dat uw achterban wordt geïnformeerd over het concert. En dat u ons een geschat aantal gasten zou willen melden, hoe ze worden gebracht en of er rolstoelen bij zijn en dergelijke. U hoeft geen namen/adressen aan ons door te geven.

Omdat er “slechts” 200 stoelen zijn, is het van belang dat we van tevoren een inschatting kunnen maken van het aantal dat we kunnen verwachten. Dat is ook van belang voor Brigitte en Ron de Groot van De Willisstee, die graag zorgen voor voldoende lekkers bij de koffie.

En “vol-is-vol” geldt ook voor dit concert, dus wanneer er meer dan 200 senioren komen genieten hebben we een probleem. Begeleiders mogen uiteraard ook bij het concert aanwezig zijn, maar wanneer er meer dan 200 senioren komen dan worden de begeleiders verzocht naar de aangrenzende ruimte te gaan waar men het concert ook kan volgen.

Er zal ruime aandacht komen voor het concert in de lokale media aandacht. En er komen affiches, die u kunt ophangen op een mededelingenbord of op een andere leuke plaats.

In de bijlage is reeds een PDF van het affiche opgenomen, dat u kunt doorsturen of printen.

We zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u ons rond 23 augustus via secretariaat@rondevenenfonds.nl laat weten hoeveel gasten we ongeveer van uw ‘achterban’ kunnen verwachten. En of er nog bijzondere maatregelen voor sommigen nodig zijn.

Wij zien uit naar een mooi concert!

Met vriendelijk groet,

Bestuur Ronde Venen Fonds

Chris Snijder & Jonne Verburgx

SiteWizard editor

block1 block2
Sitewizard data area